Homepage

Pastalijm Cermifix 900 NL

Pastalijm Cermifix 900 NL

Verpakking:

  • Emmer van 25kg, 15 kg, 8 kg, 3kg
  • Bewaring: 1 jaar in gesloten verpakking
    Beschut tegen vorst en blootstelling aan de zon.
  • Idententificatie: elke zak heeft een gemakkelijke identificeerbare fabricagecode

Samenstelling:
Copolymeer in waterige emulsie. Fijne kiezelhoudende vulstoffen.

Toevoegingen:
- van het cellulosetype
- schimmelwerend product enz.

Technische kenmerken:

  • open tijd: > 30 min.
  • Dichtheid: 1,75 ± 0,10

a posteriori identificeerbaar product.